CURSO «O CORPO DA VOZ E A VOZ DO CORPO»
IMPARTE: ELISENDA RENOM (Profesora da ESAD de Vigo. Licenciada en Arte Dramática no Instituto do Teatro de Barcelona. Actriz. Bailarina)
e NURIA GULLÓN (Profesora da ESAD de Vigo. Licenciada en Arte Dramática na RESAD de Madrid. Actriz. Profesora de dobraxe)
Inscrición no teléfono 639 891 774 dende o día 15 de outubro ata o 26 (de 10'00 a 14'00 horas).
15 prazas por orde de inscrición.
Orientado a profesionais do teatro, alumnos/as de escolas e Aulas de Teatro e actores afeccionados.
Tarifa 10euros.
28 ao 31 de outubro de 17’00 a 20’00 h. no Campus (Sala Multiusos do Edificio de Ferro)

MESA REDONDA SOBRE AS COMPAÑÍAS RESIDENTES DE GALICIA
Chévere (Santiago), Morcego (Narón), Sarabela (Ourense)
25 de outubro ás 19’00 h. na Livraría Torga

ENCONTRO DE FESTIVAIS DE TEATRO DE GALICIA
28 de outubro ás 19’00 h.
na Sala Vermella do Auditorio Municipal