DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Ánxeles Cuña Bóveda

PRODUCIÓN E COORDINACIÓN
Sabela Gago

COMUNICACIÓN
Fina Calleja

RELACIÓNS EXTERNAS
Xoana Pardevila

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Nate Borrajo

TRADUCIÓN AO INGLÉS
Xoana Pardevila

DESEÑO GRÁFICO E WEB
disigna edenia

TÉCNICOS DO FESTIVAL
Técnicos do Auditorio Municipal
Técnicos do Teatro Principal
Técnicos de Sarabela: Rubén Dobaño e José Manuel Bayón

EQUIPO DA ORGANIZACIÓN
Elena Seijo e Fernando Dacosta

 

A 6ª EDICIÓN DO FITO REALÍZASE SENDO:

CONCELLEIRA DE CULTURA DO CONCELLO DE OURENSE
Dona Ana Garrido

PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE OURENSE
Don Manuel Baltar

DIRECTORA DO TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE
Dona Olga Mojón

VICERREITORA DO CAMPUS DE OURENSE
UNIVERSIDADE DE VIGO

Dona María Lameiras

TÉCNICO DE CULTURA DO CAMPUS DE OURENSE
UNIVERSIDADE DE VIGO

Don Filemón Rivas

TÉCNICO DE CULTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL
Don Manuel Freire

 

AGRADECEMENTOS

Coren, Residencia Universitaria «As Burgas» e a todos os voluntarios e voluntarias que fan posible un ano máis o FITO.