ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN
Ánxeles Cuña Bóveda

PRODUCIÓN E COORDINACIÓN
Sabela Gago

COMUNICACIÓN E XESTIÓN DE ESPECTADORES
Fina Calleja

COORDINACIÓN TÉCNICA
Carlos Domínguez del Río

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Nate Borrajo

TRADUCIÓN AO INGLÉS
Cristina Zas

DESEÑO GRÁFICO E WEB
Disigna Edenia

TÉCNICOS DO FESTIVAL
Técnicos do Auditorio Municipal
Técnicos do Teatro Principal
Técnicos de Sarabela: Rubén Dobaño e José Manuel Bayón

EQUIPO DA ORGANIZACIÓN
Elena Seijo e Fernando Dacosta

 

PATROCINAN

 

COLABORAN


 

ORGANIZA