Neste ano 2023, o Fito chega coa vontade de revalidarse como espazo de convivencia democrática, como facilitador de transferencia de coñecemento, como un escaparate no que se apertarán xéneros, experiencias e linguaxes coa vontade de comunicarse cos seus espectadores máis fieis pero tamén con aqueles que aínda non o senten como unha cita propia.

Con quince anos de existencia do festival ás costas, seguimos ambicionando seguir medrando deseñando unha programación aberta á cidadanía que, como nunca, pon o acento na rúa como lugar de encontro e a escolma de temas que cremos importantes para abrir un debate san e responsable dentro dunha comunidade que pretende mellorarse, reconstruírse sobre os vimbios da tolerancia, o respecto á diversidade, a denuncia ante as desigualdades, a memoria histórica e a defensa da nosa propia raíz. Hai algo de reivindicación no deseño desta programación xa que, despois de catro anos nos que se foron pechando as portas de espazos de exhibición cultural na cidade (Auditorio Municipal, Museo Municipal, Sala de exposición Valente, entre outros) é de xustiza que a cultura en Ourense tome as prazas e rúas para reafirmarse, é de xustiza facer visible ante os ourensáns os traballos saídos do imaxinario de actores, coreógrafos, artistas de circo. Ampliamos espazos, voces e estratexias nesta nova edición, pondo o acento nas compañías emerxentes, moitas delas vencelladas intimamente coa cidade como a CÍA MARTA ALONSO.

Nesta aperta de xéneros e linguaxes que é o FITO, especialmente nesta edición queremos darlle ás artes escénicas o seu valor, o valor intrínseco que a cultura ten e multiplicar o alcance como elemento cohesionador, como sostén dos valores democráticos e recurso estratéxico imprescindible de desenvolvemento sostible de calquera comunidade que pretenda medrar como tal.

Reeditamos 67 Graos-Ourense Fervescénica como espazo de encontro, de diálogo entre disciplinas e artistas, albergando de novo, cun maior aporte orzamentario, cinco estreas absolutas que, de xeito proactivo, pretenden plantar cara ante afirmacións que colocan ás políticas culturais no capítulo do “dispendio”.

Compañías consolidadas cunha voz propia como o son CONTRAPRODUCIÓNS, REDRUM, ou a CÍA MARTA ALONSO, nomes propios como QUICO CADAVAL, TEATRO ESCOLA DA NOITE ou o clown alemán DADO; xunto con outras menos coñecidas para o público en Ourense como ANIMASUR, A FEROZ, INDA PEREDA, e PAJARITO... Teatro de rúa, teatro de sala, teatro de texto, máscaras, novo circo, narración oral e teatro galego, moito teatro galego como espello dun momento creativo extraordinario e diverso.

Fina Calleja
Dirección XVI FITO